Каталог власних видань РВЦ НУХТ

Ціна: 105,00 грн.

Красінько В.О.

Розглянуто особливості будови та функціонування живих клітин як основних об’єктів, потенціал яких використовується у біотехнології.

Ціна: 65,00 грн.

Бутенко О.М., Костенко Є.Є., Христіансен М.Г.

Викладено теоретичні основи та описано практичне застосування хімічних методів аналізу. Наведено навчальні лабораторні роботи, реальні та арбітражні методики визначення важливих компонентів об’єктів довкілля.

Ціна: 101,00 грн.

Чередніченко Г.А., Смірнова Є.С.

Розглянуто загальні проблеми перекладу наукової і технічної літератури, способи і прийоми перекладу певних явищ англійської підмови науки і техніки, викладено теоретичні і практичні питання анотування та реферування наукових текстів. Подано мовні й мовленнєві вправи, зразки екзаменаційних тестів, ділових документів, приклади оформлення бібліографії.

Категорія: Підручники
Ціна: 123,00 грн.

Іванов С.В., Сімахіна Г.О., Науменко Н.В.

Видано в авторській редакції.
У підручнику розглянуто основи теорії і практики розроблення та виробництва оздоровчих продуктів, призначених для корегування харчових раціонів населення, поліпшення стану здоров’я споживачів та захисту від несприятливих чинників довкілля.

Наші видання