Судово-бухгалтерська експертиза

Ціна: 37,64 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Лист № 1/11-4200 від 22.05.11 р.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний для експертів-бухгалтерів і аудиторів, які практикують.

Автор(и) Духновська Л.М.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-122-9
Рік видання 2012
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 143
Обкладинка М’яка

Викладено сутність та методологію судово-бухгалтерської експертизи, методику і техніку призначення й проведення експертизи фінансово-господарської діяльності промислових підприємств на основі нормативно-законодавчої бази України. Основна мета цього навчального посібника — озброїти студентів необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками з судово-бухгалтерської експертизи, навчити їх методично правильно застосовувати її прийоми на практиці, кваліфіковано складати висновок судового експерта відповідно до вимог чинного законодавства України.

Передмова
Розділ 1. Судові експертизи, їхні цілі і завдання у правоохоронній діяльності
Розділ 2. Методологія судово-бухгалтерської експертизи
Розділ 3. Суб’єкти судово-бухгалтерської експертизи
Розділ 4. Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії
Розділ 5. Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
Розділ 6. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи окремих господарських операцій
Розділ 7. Узагальнення та оцінювання результатів судово-бухгалтерської експертизи
Додатки
Список рекомендованої літератури

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання