Збірник задач з технічної термодинаміки

Ціна: 107,00 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки України
Лист № 1/11–10171 від 02.07.2014 р.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами «Теплоенергетика» та «Енергомашинобудування». Може бути корисний для майбутніх фахівців з інженерно-технічних спеціальностей, які вивчають теплотехнічні дисципліни, а також для інженерно-технічних працівників енергетичних спеціальностей.

Автор(и) Буляндра О.Ф.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-170-0
Рік видання 2015
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 394
Обкладинка М’яка

Наведено задачі з основних розділів програми до курсу «Технічна термодинаміка» для студентів енергетичних спеціальностей. На початку кожного розділу розглянуто теоретичні відомості, які допомагають у розв’язуванні задач. Усі задачі мають відповіді, а типові подано з розв’язаннями.
У розділі 1 наведено визначення основних та похідних фізичних величин системи СІ, які використовуються у теплотехнічних розрахунках. Довідкові дані для розв’язування задач розміщено в додатках у кінці збірника.

Передмова
Розділ 1. Одиниці виміру фізичних величин
Розділ 2. Параметри стану термодинамічних систем
Розділ 3. Рівняння стану ідеального газу
Розділ 4. Перший закон термодинаміки. Енергетичний баланс. Внутрішня енергія. Ентальпія
Розділ 5. Теплоємність і ентальпія ідеальних газів
Розділ 6. Термодинамічні процеси ідеальних газів у закритих системах
Розділ 7. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Ексергія. Втрата роботоздатності. Ефективність термодинамічних циклів
Розділ 8. Реальні робочі тіла. Визначення термодинамічних параметрів води і водяної пари
Розділ 9. Газові суміші
Розділ 10. Термодинаміка потоку
Розділ 11. Робочі процеси у компресорах
Розділ 12. Цикли поршневих двигунів внутрішнього згоряння
Розділ 13. Цикли газотурбінних установок
Розділ 14. Цикли паросилових установок
Розділ 15. Зворотні цикли теплових машин
Додатки
Список використаної літератури

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання