Фізика. Задачник-практикум

Ціна: 80,00 грн.

Рекомендовано Вченою радою НУХТ
Протокол № 13 від 31 травня 2016 р.

Для студентів вищих технічних навчальних закладів.

Автор(и) Вербицький Б.І., Король А.М., Котікова С.М., Медвідь Н.В.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-190-8
Рік видання 2017
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 331
Обкладинка М’яка

Наведено методичні поради щодо розв’язування різних типів фізичних задач, приклади їх розв’язування. Задачі згруповано за основними розділами курсу фізики. Наведено необхідний теоретичний матеріал (формули) для розв’язування.
Містить професійно орієнтовані задачі для студентів ВНЗ харчових технологій, задачі для розв’язування в аудиторії та самостійної роботи.

ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
Розділ 1. МЕХАНІКА
Розділ 2. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ ТА ТЕРМОДИНАМІКИ
Розділ 3. ЕЛЕКТРОСТАТИКА ТА ПОСТІЙНИЙ СТРУМ
Розділ 4. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Розділ 5. ХВИЛЬОВА ОПТИКА
Розділ 6. КВАНТОВА ПРИРОДА ВИПРОМІНЮВАННЯ
Розділ 7. ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ
Розділ 8. БУДОВА АТОМІВ ТА МОЛЕКУЛ
Розділ 9. АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ
ВІДПОВІДІ
ДОДАТКИ

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання