Редакційно-видавничий центр, створений 4 березня 1996 року, є виробництвом, що видає навчальну, наукову, навчально-методичну та іншу літературу в обсягах, що задовольняють потреби факультетів і відділів, а також відокремлених структурних підрозділів університету.
Університет внесено до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (свідоцтво серії ДК № 1786 від 18.05.2004 р.). Книжкова палата України присвоїла університету видавничий ідентифікатор 612 у системі ISBN.


Тематика навчальної літератури визначається профілем підготовки у НУХТ майбутніх фахівців. Це, зокрема, економічні спеціальності, харчові технології, автоматизація і комп’ютеризація виробництва тощо. Опубліковані навчальні посібники користуються попитом абітурієнтів, студентів і викладачів як нашого, так і споріднених навчальних закладів, оскільки відповідають сучасному рівню наукових знань і вимогам прискіпливого читача.

Навчально-методична література, яка охоплює курси, тести, конспекти лекцій, методичні вказівки та рекомендації, пам’ятки тощо, — це видання «гарячого» користування, їх зміст оновлюється принаймні щотри роки, а отже, потребує системності та оперативності.


Функції РВЦ НУХТ:

 • формування відповідно до встановленого в університеті порядку річних тематичних планів видання літератури (за підготовленими рукописами, які мають позитивні рецензії і розглянуті Вченою радою НУХТ);
 • робота з планами редакційно-підготовчих робіт на основі заявок факультетів;
 • видання запланованих рукописів;
 • виконання окремих елементів редакційно-видавничого циклу: редагування, коректорські читання, виготовлення оригіналів-макетів, художнє оформлення і створення обкладинок тощо;
 • виготовлення книг, журналів, авторефератів, брошур, буклетів, альбомів, календарів (квартальних, кишенькових, настільних); друкування (тиражування) плакатів, газет, флаєрів, бланків та іншої продукції;
 • постдрукарське оброблення: підрізування, заокруглення кутів, ламінування (матове, глянцеве), тиснення фольгою, фальцювання, клейове безшвейне скріплення КБС (термобіндер), навивання на металеву та пластикову пружини, скріплення на скріпку, склейку.

Редакційно-видавничий центр має власну регулярно оновлювану поліграфічну базу, що охоплює:

 • лазерний кольоровий копір-принтер-сканер Xerox 700i;
 • лазерний монохромний копір-принтер-сканер Xerox;
 • різографи;
 • швейні апарати;
 • ламінатори;
 • прес для тиснення;
 • термобіндер;
 • різаки різних форматів;
 • машина для заокруглення кутів;
 • заклепник;
 • плотер та ін.

Редакційне опрацювання, комп’ютерне макетування і поліграфічне оброблення авторських оригіналів, які здійснює колектив кваліфікованих спеціалістів, замкнені в узгоджений виробничий цикл, що гарантує вчасне забезпечення навчального процесу необхідною літературою та іншою друкованою продукцією.

Наші видання