Біологічно активні речовини в харчових технологіях

Категорія: Підручники
Ціна: 90,00 грн.

Затверджено Вченою радою НУХТ
Протокол № 2 від 03.09.2015 р.

Для студентів, магістрів, аспірантів, наукових співробітників і фахівців харчової промисловості.

Автор(и) Сімахіна Г.О., Стеценко Н.О., Науменко Н.В.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-180-9
Рік видання 2016
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 455
Обкладинка М’яка

Наведено теоретичні та практичні результати дослідження хімічного складу і функціональної ролі у живому організмі широкого спектра біологічно активних речовин рослинного та тваринного походження. Обґрунтовано доцільність і перспективність використання рослинної сировини, в тому числі дикорослої, для збагачення харчових основ з метою отримання нових видів харчової продукції, напівфабрикатів, напоїв з оптимізованим складом основних нутрієнтів, високоефективної та абсолютно безпечної для споживачів.
Узагальнено практичний досвід виробництва поліфункціональних рослинних збагачувачів із підвищеним вмістом біологічно активних речовин та їх використання у харчових технологіях.

Вступ
ЧАСТИНА 1. Природа біологічно активних речовин та їхня роль у системі життєзабезпечення
Розділ 1. Класифікація, біохімічний склад та фізіологічні функції біологічно активних речовин сільськогосподарської сировини
Розділ 2. Біологічно активні речовини як основний визначник фізіологічних ефектів їжі
Розділ 3. Біологічна активність макронутрієнтів
Розділ 4. Біологічна активність мікронутрієнтів
Розділ 5. Поліфенольні сполуки та каротиноїди в системі захисту біологічних структур від окислення
ЧАСТИНА 2. Використання біологічно активних речовин для збагачення харчових середовищ та виробництва дієтичних добавок
Розділ 1. Медико-біологічні та технологічні аспекти збагачення традиційних харчових середовищ
Розділ 2. Проектування та виробництво ефективних поліфункціональних збагачувачів і дієтичних добавок із рослинної сировини
Список використаної та рекомендованої літератури
Додаток

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання