Фізико-хімічні основи технологічних процесів очищення дифузійного соку у виробництві цукру

Категорія: Монографії
Ціна: 28,00 грн.

Рекомендовано до друку Вченою радою НУХТ

Для викладачів, аспірантів, студентів спеціальності «Технологія цукру», науковців та фахівців підприємств цукрової галузі.

Автор(и) Рева Л.П.
Тип видання Монографія
Рік видання 2012
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 371
Обкладинка М’яка

Монографія має сучасну (для класичної хімічної технології) структуру опису хіміко-технологічних процесів очищення дифузійного соку: визначення хімічних та масоообмінних моделей процесів, кінетика хімічних реакцій і масообмінних процесів, механізм і основні закономірності, способи проведення процесів та їх оцінка, вплив основних факторів, переваги та недоліки процесів, критерії ефективності та шляхи досягнення максимального технологічного ефекту, раціональні технологічні вимоги до апаратурного оформлення процесів у порівнянні з ефективністю існуючого обладнання із відповідною гідродинамічною обстановкою, методи контролю, управління і технологічної оптимізації процесів, напрямки їх інтенсифікації. Незвичним є два перших розділи: «Технологічні принципи раціональної технології цукру» і «Роль основних груп нецукрів дифузійного соку в технологічних процесах бурякоцукрового виробництва».

 

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання