Технології ефірних олій і парфумерно-косметичних продуктів. Лабораторний практикум

Ціна: 119,00 грн.

Рекомендовано Вченою радою НУХТ
Протокол № 9 від 02.03.2017 р.

Для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього ступеня «бакалавр» і спеціалізації «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів» освітнього ступеня «бакалавр»

Автор(и) Манк В.В., Осейко М.І., Бабенко В.І. та ін.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-203-5
Рік видання 2018
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 139
Обкладинка М’яка

Розглянуто будову та властивості поверхнево-активних речовин, особливості процесу міцелоутворення, основні методи аналізу властивостей поверхнево-активних речовин, складу та якості ефірних олій, туалетного мила, якості та безпеки парфумерно-косметичної продукції, сировини для її виготовлення. Наведено схему технохімічного контролю парфумерно-косметичних продуктів.

ВСТУП
Розділ 1. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН
Розділ 2. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕФІРНИХ ОЛІЙ
Розділ 3. МЕТОДИ АНАЛІЗУ СКЛАДУ ТА ЯКОСТІ ТУАЛЕТНИХ МИЛ
Розділ 4. ТЕХНОХІМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ
Розділ 5. МЕТОДИ ТЕХНОХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА ПАРФУМЕРНИХ ПРОДУКТІВ
ДОДАТОК

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання