Спеціальні розділи математики для економістів

Ціна: 60,00 грн.

Рекомендовано Вченою радою НУХТ
Протокол № 8 від 24.12.2015 р.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний для аспірантів, викладачів та фахівців, які вивчають дисципліну самостійно.

Автор(и) Радзієвська О.І., Кузьмінська Н.Л., Васютинська Ю.О.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-183-0
Рік видання 2016
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 283
Обкладинка М’яка

Розглянуто теоретичний матеріал з «Теорії ймовірностей та математичної статистики». Наведено приклади, які розв’язано не тільки аналітично, а й за допомогою сучасних інформаційних технологій (програм MS Exсel, MathCad). Практичні заняття побудовано на спеціально підібраних задачах, які мають економічну спрямованість. Подано зразки тестів і контрольних робіт.

ВСТУП
Частина І. Теорія ймовірностей
Лекція 1. Основні поняття теорії ймовірностей. Елементи комбінаторики
Лекція 2. Теореми додавання та множення ймовірностей
Лекція 3. Повторні незалежні випробування
Лекція 4. Дискретні випадкові величини
Лекція 5. Числові характеристики дискретної випадкової величини
Лекція 6. Неперервні випадкові величини
Лекція 7. Закони розподілу неперервних випадкових величин
Лекція 8. Закони великих чисел
Лекція 9. Системи випадкових величин
Зразки самостійних та контрольних робіт
Частина ІІ. Математична статистика
Лекція 1. Вибірки та їх представлення
Лекція 2. Основні числові характеристики статистичного розподілу вибірки
Лекція 3. Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності
Лекція 4. Перевірка статистичних гіпотез
Лекція 5. Перевірка статистичних гіпотез (продовження)
Лекція 6. Основи кореляційного та регресійного аналізу
Зразки самостійних та контрольних робіт
ДОДАТКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання