Процеси і апарати харчових виробництв

Категорія: Підручники
Ціна: 60,00 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Лист № від р.

Для студентів вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації. Може бути корисний для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації з напрямів економіки, менеджменту, громадського харчування, автоматизації і комп’ютеризації та для підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників харчової промисловості.

Автор(и) Марценюк О.С., Мельник Л.М.
Тип видання Підручник
Рік видання 2011
Формат 70×100/16
Обсяг (стор.) 407
Обкладинка Тверда

В узагальненій і доступній для початкового сприйняття формі викладено основи технічної гідравліки. Розглянуто механічні, гідромеханічні, теплові та масообмінні процеси харчових виробництв. Наведено основи теорії та методи розрахунків визначальних параметрів, розмірів і продуктивності типових процесів та апаратів на підставі рівнянь балансу теплоти, маси і діючих сил. Описано конструкції апаратів основних типів з коротким аналізом їхніх особливостей, недоліків, переваг та способів удосконалення. Висвітлено загальні положення культивування мікроорганізмів як важливого технологічного процесу, в якому питання гідродинаміки, теплота масообміну органічно поєднуються із закономірностями життєдіяльності мікроорганізмів.

 

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання