Матеріалознавство та технологія матеріалів

Категорія: Підручники
Ціна: 108,00 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки України
Лист № 1/11-17385 від 13.11.2013 р

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки та спеціальностями галузі знань «Енергетика та енергетичне машинобудування». Може бути корисний для студентів інших механічних спеціальностей.

Автор(и) Сологуб М.А.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-176-2
Рік видання 2015
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 399
Обкладинка М’яка

Викладено основні відомості про металеві та неметалеві матеріали, зв'язок між їх будовою і властивостями за нормальної і підвищених температур. Розглянуто роботу матеріалів у різних середовищах, а також застосування їх для виготовлення деталей і конструкцій теплоенергетичного обладнання.

Передмова
Розділ 1. Класифікація і властивості металів
Розділ 2. Будова металів
Розділ 3. Деформація і рекристалізація металів
Розділ 4. Руйнування металу
Розділ 5. Будова металевих сплавів
Розділ 6. Залізовуглецеві сплави
Розділ 7. Термічна обробка сталі
Розділ 8. Хіміко-термічна обробка сталі
Розділ 9. Леговані сталі
Розділ 10. Конструкційні сталі
Розділ 11. Корозійностійкі сталі
Розділ 12. Жаростійкі сталі, сплави і покриття
Розділ 13. Жароміцні сталі та сплави
Розділ 14. Холодостійкі сталі та сплави
Розділ 15. Сталі та сплави з особливими фізичними властивостями
Розділ 16. Інструментальні сталі та сплави
Розділ 17. Чавуни
Розділ 18. Кольорові метали і сплави
Розділ 19. Антифрикційні матеріали
Розділ 20. Припої
Розділ 21. Металеві композиційні матеріали
Розділ 22. Спечені порошкові матеріали
Розділ 23. Неметалеві матеріали
Розділ 24. Матеріали теплоенергетичного обладнання
Розділ 25. Матеріали атомної енергетики
Розділ 26. Зварювання металів
Розділ 27. Наплавлення і різання металів
Розділ 28. Зварювання пластмас
Додаток. Походження термінів від іншомовних слів
Список літератури
Предметний покажчик

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання