Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами

Ціна: 90,00 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Лист № 1/11-4213 від 26.05.11 р.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації фінансового обліку на підприємствах.

Автор(и) Жолнер І.В.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-131-1
Рік видання 2012
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 335
Обкладинка М’яка

Висвітлено основні теоретичні та практичні проблеми фінансового обліку у країнах з розвиненою ринковою економікою та в Україні, проаналізовано трансформацію теоретичних абстракцій у схеми та моделі управління підприємства. Розглянуто питання управління підприємствами і прийняття фінансових рішень: ведення фінансового обліку, узагальнення інформації та складання фінансової звітності та ін. Приділено увагу правовим проблемам фінансових відносин, особливо щодо податкового обліку.

Передмова
Розділ 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Розділ 2. Концептуальна основа та перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності
Розділ 3. Основні засоби та інвестиційна нерухомість
Розділ 4. Нематеріальні активи
Розділ 5. Запаси
Розділ 6. Грошові кошти та їх еквіваленти
Розділ 7. Дебіторська заборгованість
Розділ 8. Власний капітал та його інструменти
Розділ 9. Зобов’язання та виплати працівникам
Додатки
Література

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання