Управлінські інформаційні системи в прикладних програмних рішеннях

Рекомендовано Вченою радою НУХТ
Протокол № 10 від 30 березня 2017 р.

Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.

Автор(и) Чернелевський Л.М., Терещенко Л.О., Чернявська О.Є.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-200-4
Рік видання 2018
Формат 70×100/16
Обсяг (стор.) 335
Обкладинка М’яка

Згідно з «Професійною компетенцією фахівців бакалаврського та магістерського рівня підготовки» передбачається, що студенти мають знати основні технічні, методичні й організаційні підходи та практичне ведення бухгалтерського обліку із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій, мати навички використання інформаційних технологій у практичній діяльності.

Наведено методичні вказівки до вивчення тем курсу, що передбачають формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок на прикладі використання ERP-системи, що дасть змогу ефективно використовувати на практиці сучасні інформаційні системи та технології в обліку, аналізі і аудиті, який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців.

Організація вивчення дисципліни передбачає теоретичний матеріал, лабораторний практикум, індивідуальні заняття, самостійне вивчення програмного матеріалу та виконання індивідуальних завдань.

Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
РОЗДІЛ 3. НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИКЛАДНОГО РІШЕННЯ «ГАЛАКТИКА ERP»
ЛІТЕРАТУРА

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання