Гігієнічні вимоги до проектування обладнання харчових виробництв

Категорія: Підручники
Ціна: 110,00 грн.

Затверджено Вченою радою НУХТ
Протокол № 11 від 20.05.2015 р.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Обладнання переробних і харчових виробництв». Може бути корисний для інженерно-технічних працівників харчової і суміжних галузей промисловості.

Автор(и) Чепелюк О.О., Єщенко О.А., Доломакін Ю.Ю.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-195-3
Рік видання 2017
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 311
Обкладинка М’яка

Висвітлено питання гігієнічного дизайну технологічного обладнання, який може істотно зменшити ризики, пов’язані із забрудненням харчових продуктів у процесі виробництва. Розглянуто основні положення щодо вибору конструкційних матеріалів, необхідної чистоти оброблення поверхонь, які контактують з продуктом. Подано рекомендації з виконання окремих елементів конструкції та їхніх з’єднань з метою запобігання застійним зонам. Комплексно описано проблеми, пов’язані з конструюванням технологічних трубопровідних систем. Наведено основні відомості, потрібні для конструювання систем очищення обладнання.

ВСТУП
Розділ. 1. ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Розділ. 2. ВИДИ І ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ
Розділ. 3. ВИМОГИ ДО ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ У ЛАНЦЮГУ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Розділ. 4. ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВ- ЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ
Розділ. 5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСТРУЮВАННЯ ОБЛАДНАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ГІГІЄНІЧНИХ ВИМОГ
Розділ. 6. КОНСТРУЮВАННЯ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ
Розділ. 7. ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ
Розділ. 8. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ
ДОДАТКИ
ЛІТЕРАТУРА

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання