Історія української культури

Категорія: Підручники
Ціна: 42,00 грн.

Затверджено Вченою радою НУХТ
Протокол № 5 від 3 листопада 2015 р.

Для студентів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються за англомовними проектами.

Автор(и) Науменко Н.В.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-178-6
Рік видання 2016
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 147
Обкладинка М’яка

У підручнику окреслено особливості розвитку української національної культури за періодами та жанрами (література, образотворче, виконавське мистецтво), увиразнені авторськими науковими розробками і розвідками англомовних учених, котрі студіювали українську культуру.
Після кожної теми наведено запитання та завдання для самоконтролю знань, які також сприятимуть засвоєнню англомовної фахової термінології в галузі української культури.

PART 1. PLACE OF UKRAINIAN CULTURE IN THE WORLD CULTURES. SOURCES OF MATERIAL AND SPIRITUAL CULTURE IN UKRAINE
Topic 1. Ukrainian culture among the other world cultures
Topic 2. The sources of Ukrainian culture
Topic 3. Medieval ukrainian culture
Topic 4. Renaissance in ukrainian culture
PART 2. CULTURAL PROJECTIONS FROM BAROQUE TO NOWADAYS. CULTURAL INTERCONNECTIONS
Topic 5. Ukrainian baroque
Topic 6. The 19th century ukrainian culture
Topic 7. The 20th century ukrainian culture
Topic 8. Ukrainian culture from the 2nd half of 20th century to nowadays

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання