Загальна мікробіологія: 2-ге видання доповнене і перероблене.

Категорія: Підручники
Ціна: 98,80 грн.

Гриф МОН України
Лист № 1/11-7629 від 11.08.2010 р.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за на прямом «Біотехнологія» і «Біологія», а також для спеціалістів, які працюють у галузі мікробіології та мікробного синтезу.

Автор(и) Пирог Т.П.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-103-8
Рік видання 2010
Формат 70×100/16
Обсяг (стор.) 632
Обкладинка Тверда

Викладено історію розвитку мікробіології, положення, роль і взаємовідносини мікро організмів у природі, будову прокаріот і еукаріот, систематику, фізіологію росту, типи живлення, основні механізми обміну речовин і перетворення енергії у аеробних та анаеробних мікроорганізмів, шляхи перенесення генетичної інформації, принципи регуляції біохімічних процесів, а також шляхи використання мікроорганізмів у біотехнології.
Друге видання доповнено сучасними даними про філогенетичну систематику бактерій і грибів, описом нових експрес-методів визначення геномних характеристик штамів і видів, новою інформацією про пріони, екстремофільні мікро організми, особливості метаболізму і функціонування різних фізіологічних груп бактерій і архей.
Перше видання вийшло у 2004 р.

Вступ
Список скорочень
1. Становлення та розвиток мікробіології
2. Положення мікроорганізмів у системі живого світу
3. Прокаріоти
4. Гриби
5. Віруси: поширення та структура
6. Ріст і живлення мікроорганізмів
7. Систематика прокаріот
8. Систематика грибів
9. Основні механізми обміну речовин і перетворення енергії у мікроорганізмів
10. Метаболічна активність аеробних гетеротрофів
11. Біосинтетичні процеси у мікроорганізмів
12. Типи бродіння
13. Перенесення електронів в анаеробних умовах (анаеробне дихання)
14. Використання неорганічних донорів водню: аеробні хемолітотрофні бактерії
15. Фіксація молекулярного азоту
16. Фототрофні бактерії та фотосинтез
17. Генетика бактерій: постійність, зміна та передавання ознак
18. Регуляція метаболізму
19. Мікроорганізми і навколишнє середовище
20. Мікроорганізми як об’єкти біотехнології
Література

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання