Вища та прикладна математика

Ціна: 115,00 грн.

Рекомендовано Вченою радою НУХТ
Протокол № 4 від 24 вересня 2015 р.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Автор(и) Резніков С.І., Зінькевич О.П., Сафонов В.М., Резнікова Ю.С.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-182-3
Рік видання 2016
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 343
Обкладинка М’яка

Містить теоретичні відомості з курсів вищої математики, теорії ймовірностей і математичної статистики, математичного програмування, завдання для самостійної роботи студентів (розрахунково-графічні роботи), таблиці. Наведено приклади розв’язання типових задач, наприкінці кожного розділу — запитання для самоконтролю, а також зразки та приклади виконання контрольних робіт.

Вступ
ЧАСТИНА І. ВИЩА МАТЕМАТИКА
Розділ 1. Елементи лінійної алгебри
Розділ 2. Елементи векторної алгебри
Розділ 3. Елементи аналітичної геометрії
Розділ 4. Зразок і приклад розв’язання модульної контрольної роботи № 1
Розділ 5. Вступ до математичного аналізу
Розділ 6. Диференціальне числення функції однієї змінної
Розділ 7. Диференціальне числення функції багатьох змінних
Розділ 8. Невизначений інтеграл
Розділ 9. Визначений інтеграл
Розділ 10. Диференціальні рівняння першого порядку
Розділ 11. Диференціальні рівняння вищих порядків
Розділ 12. Зразок і приклад розв’язання модульної контрольної роботи № 2
Розділ 13. Завдання для розрахунково-графічної роботи. Вища математика
ЧАСТИНА ІІ. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА
Розділ 14. Основні поняття і теореми класичного розділу теорії ймовірностей
Розділ 15. Повторні незалежні випробування (схема випробувань Бернуллі)
Розділ 16. Випадкові величини
Розділ 17. Основні задачі математичної статистики. Статистичний розподіл вибірки
Розділ 18. Оцінювання невідомих параметрів закону розподілу: точкове та інтервальне
Розділ 19. Поняття статистичної гіпотези. Перевірка статистичної гіпотези
Розділ 20. Зразок і приклад розв’язання модульної контрольної роботи № 3
Розділ 21. Завдання для розрахунково-графічної роботи. Теорія ймовірностей і математична статистика
Розділ 22. Додатки
ЧАСТИНА ІІІ. МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Розділ 23. Лінійне програмування
Розділ 24. Зразок і приклад розв’язання модульної контрольної роботи №
Розділ 25. Завдання для розрахунково-графічної роботи. Математичне програмування
Розділ 26. Додатки

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання