Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та дієтичних добавок

Категорія: Підручники
Ціна: 154,00 грн.

Рекомендовано Вченою радою НУХТ
Протокол № 6 від 21 грудня 2017 р.

Для студентів закладів вищої освіти. Може бути корисний для магістрантів, аспірантів, наукових співробітників і фахівців харчової промисловості.

Автор(и) Українець А.І., Сімахіна Г.О., Науменко Н.В.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-209-7
Рік видання 2018
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 335
Обкладинка М’яка

Створений з урахуванням нових освітніх технологій підручник відповідає програмі дисципліни й сприятиме отриманню студентами навичок, достатніх як базові для кваліфікованого вирішення теоретичних питань і практичних завдань удосконалення перспективних і розроблення нових технологічних процесів перероблення харчової сировини. Метою цих процесів є створення готових продуктів, які відповідають основному призначенню — повноті задоволення детермінованого споживача комплексом нутрієнтів для підтримання адекватного матеріального та енергетичного балансу організму. Новизна концепції підручника — в тому, що він містить найсучасніші теоретичні матеріали щодо використання фізико-хімічних процесів для розвитку принципово нового напряму харчових технологій — індустрії здорового харчування. Експериментальний матеріал супроводжується таблицями та рисунками, які в сукупності створюють панораму розвитку інноваційних технологій у харчовій промисловості України.

Вступ
Частина 1. Теоретичні основи перспективних процесів у харчових технологіях
Розділ 1. Фізико-хімічні основи низько-температурного консервування сільськогосподарської сировини
Розділ 2. Особливості сублімаційного сушіння сільсько-господарської сировини і напівфабрикатів
Розділ 3. Теоретичні аспекти механохімії та механоактивування в процесах подрібнення
Частина 2. Практична реалізація перспективних процесів у харчових технологіях
Розділ 1. Становлення інноваційних технологій у харчовій промисловості україни
Розділ 2. Інновації у створенні нових видів харчової клітковини оздоровчої дії Розділ. 3. Механізм прогнозування та створення інноваційного продукту з використанням принципів харчової комбінаторики
Розділ. 4. Технології заморожених напівфабрикатів із рослинної сировини
Розділ. 5. Технологія сублімованих вуглеводовмісних продуктів підвищеної біологічної цінності
Розділ. 6. Дієтичні добавки: сучасні підходи до створення та місце у системі здорового харчування
Розділ. 7. Нанотехнології: теорія і практика
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання