Автоматизація виробничих процесів харчових технологій

Категорія: Підручники
Ціна: 201,00 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Лист № 1/11–16817 від 29.10.2012 р.

Для студентів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Інженерна механіка», у тому числі «Пакувальна техніка», «Харчова технологія та інженерія» і «Біотехнологія».

Автор(и) Гончаренко Б.М., Ладанюк А.П.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-163-2
Рік видання 2014
Формат 70×100/16
Обсяг (стор.) 530
Обкладинка М’яка, Тверда

Розглянуто основи метрології та вимірювальної техніки, принципи побудови схем автоматичного контролю й керування, принципи дії, технічні та метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів і приладів контролю температури, тиску, витрати, рівня, складу й фізико-хімічних властивостей речовин, основи проектування автоматизованих систем різного рівня та призначення. Висвітлено основи теорії автоматичного керування, алгоритми й об’єкти керування, методи моделювання систем керування, проблеми стійкості та якості систем автоматичного керування. Описано технічні засоби впливу на технологічні процеси. Розглянуто основи сучасних мікропроцесорних засобів та комп’ютерно-інтегрованих систем на базі мереж. Наведено приклади схем автоматизації різних харчових технологічних процесів.

Cписок прийнятих скорочень і позначень
Передмова
1. Загальні питання автоматизації виробництва
2. Складання схем автоматизації, сигналізації, блокування і захисту
3. Елементи метрології та вимірювань
4. Перетворювачі інформації
5. Основи автоматичного керування
6. Основи мікропроцесорної техніки
7. Основи проектування комп’ютерно-інтегрованих систем автоматизації
8. Системи автоматизації технологічних процесів
Додатки
Література

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання