Мікроекономіка

Ціна: 108,00 грн.

Рекомендовано Вченою радою НУХТ
Протокол № 2 від 03.09.2014 р.

Для вивчення дисципліни «Мікроекономіка» для студентів напрямів 6.030508 «Фінанси» та 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання.

Автор(и) Біла І.С., Салатюк Н.М., Швед Т.В.
Тип видання Навчальний посібник
Рік видання 2014
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 374
Обкладинка М’яка

Навчально-методичний посібник системно і цілісно розкриває базові поняття і закономірності мікроекономіки у відповідності до тематики навчальної програми даної дисципліни. Матеріали посібнику направлені на підвищення теоретичного, методичного й організаційного рівня та ефективності самостійної роботи студентів із засвоєння та систематизації навчального матеріалу в умовах модульно-рейтингової організації навчального процесу.

Вступ
Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Тема 1. Предмет, метод, зміст і завдання мікроекономіки
Тема 2. Основи аналізу попит
Тема 3. Основи аналізу пропозиції
Тема 4. Ринкова рівновага та її динаміка
Тема 5. Корисність товару і рівновага споживача
Тема 6. Аналіз поведінки споживача
Тема 7. Виробнича функція
Тема 8. Витрати виробництва
Тема 9. Поведінка фірми в умовахдосконалої конкуренції
Тема 10. Підприємство на монопольному ринку
Тема 11. Поведінка підприємства на ринку монополістичної конкуренції
Тема 12. Олігополістична структура ринку і підприємництво
Тема 13. Загальна характеристика ринку факторів виробництва і поведінки підприємства
Тема 14. Поведінка підприємства на ринку праці
Тема 15. Ринок капіталу і конкурентна стратегія підприємств. Ринок землі
Тема 16. Загальна рівновага та ефективність
Тема 17. Інституціональні аспекти ринкового господарства
Завдання для контрольної роботи з дисципліни «Мікроекономіка»
Питання для підготовки до іспиту із дисципліни «Мікроекономіка»
Зразок екзаменаційного білету з дисципліни «Мікроекономіка»
Рекомендована література

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання