Організація і методика економічного аналізу

Ціна: 50,00 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Лист № 1/11-1273 від 01.02.2012 р.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний для практичних працівників служб менеджменту, обліку, фінансів, маркетингу та осіб, які самостійно вивчають дисципліну.

Автор(и) Слободян Н.Г.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-143-4
Рік видання 2013
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 322
Обкладинка М’яка

Розглянуто теоретичні засади економічного аналізу, основи організації аналітичної роботи на підприємстві. Детально і глибоко висвітлено інформаційну базу економічного аналізу на основі фінансової, статистичної звітності, облікової та позаоблікової інформації. Наведено запитання і завдання для самоконтролю до кожної теми, термінологічний словник.

Тема 1. Наукові основи економічного аналізу
Тема 2. Методичні способи аналітичних розрахунків
Тема 3. Організація аналітичної роботи на підприємстві
Тема 4. Інформаційна база економічного аналізу
Тема 5. Аналіз виробничої та маркетингової діяльності підприємства
Тема 6. Методика аналізу основних засобів та ефективності їх використання
Тема 7. Методика аналізу оборотних активів підприємства
Тема 8. Аналіз ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів
Тема 9. Аналіз доходів і витрат підприємства
Тема 10. Методика аналізу фінансових результатів діяльності та показників рентабельності
Тема 11. Методика аналізу фінансового стану підприємства
Тема 12. Узагальнення результатів економічного аналізу
Індивідуальні розрахункові завдання
Термінологічний словник
Список рекомендованої літератури

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання