writer


У Редакційно-видавничому центрі Національного університету харчових технологій видається наукова та навчальна література з використанням сучасних методологічних і наукових розробок, досягнень у сфері інформатизації навчального процесу. Вона має високий рівень літературного та наукового редагування, оформлена професійною версткою, оригінальним дизайном, формує і представляє імідж сучасної університетської книги.

Підготовка книги до видання — важливий процес. У ході додрукарської підготовки текст книги набуває свого остаточного вигляду. В результаті цієї роботи створюється оригінал-макет, з якого друкується книга.


Підготовка книги складається з кількох етапів:

01перший — технічна підготовка тексту авторами видань: комп’ютерний набір рукопису, пошук і підготовка необхідних ілюстративних матеріалів, стандартне оброблення текстового файла, що полегшує подальшу роботу видавців. Мінімальне необхідне оброблення в будь-якому разі здійснюється перед друкуванням;

02другий — редагування тексту. Взаємостосунки редактора і автора — нескінченна творча праця. Редактор добре знає техніку і технологію літературної й видавничої роботи, тому завжди порадить і допоможе автору підготувати книгу до видання, обов’язково врахує мету і завдання видання і допоможе привести текст у відповідність з вимогами;

03третій — коректура, тобто виправлення граматичних, орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок та інших недоліків тексту. Уважний, досвідчений і професійний коректор — цінний і рідкісний фахівець, від роботи якого багато в чому залежить якість видання в цілому;

04четвертий — верстка. На цьому етапі «текст» по-справжньому стає «книгою». Визначення верстки звучить сухо — «монтаж шпальт видання заданого розміру із складових елементів ...» і т. ін. За цими словами стоять спеціальні знання операторів комп’ютерної верстки і часом важковловлювані тонкощі, які визначають вигляд книги і зручність читання.

За бажанням автора можна здійснити ці етапи вибірково (наприклад, якщо немає потреби в редагуванні і коректурі твору, то підготовлений автором текст може бути зверстано і видано в авторській редакції. Проте це, як правило, негативно впливає на якість видання).


Оформлення та дизайн.

Найчастіше замовник потрібує створення обкладинки для майбутньої книги. Це комплексне завдання, від успішного вирішення якого багато в чому залежить сприйняття книги в цілому. Художній редактор Редакційно-видавничого центру кваліфіковано допоможе підібрати для книги відповідний стиль, реалізувати авторську ідею або порадить щось своє. Тут уже все індивідуально.


Отже, Редакційно-видавничий центр забезпечує повний цикл видавничих робіт — від опрацювання авторського оригіналу (рукопису) до друкування готового видання. Це дає змогу оперативно випускати в світ якісну наукову, навчальну, навчально-методичну та довідкову літературу для забезпечення зростаючого попиту абітурієнтів, студентів і викладачів не лише Національного університету харчових технологій, а й інших навчальних закладів України.

Наші видання