Технологія машинобудування. Курсове проектування

Ціна: 155,00 грн.

Рекомендовано Вченою радою НУХТ
Протокол № 10 від 30 березня 2017 р.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Інженерна механіка», «Машинобудування» та спеціальністю «Галузеве машинобудування». Може бути корисний для фахівців машинобудівної галузі як довідкова література.

Автор(и) Бойко Ю.І., Литвиненко О.А.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-215-8
Рік видання 2018
Формат 70×100/16
Обсяг (стор.) 195
Обкладинка М’яка

Розглянуто рекомендації до виконання та оформлення всіх розділів пояснювальної записки і графічної частини курсової роботи з дисципліни «Технологіч-ні основи машинобудування». Докладно описано зміст курсової роботи, методику виконання її розділів. Подано приклади розрахунків технологічних операцій та їх нормування. Викладено загальні вимоги до виконання й оформлення текстової та графічної частин роботи. Наведено приклади робочих креслень типових деталей, у додатках — довідкові матеріали.

ВСТУП
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
3. ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
4. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ
ДОДАТКИ
ЛІТЕРАТУРА

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання