Основи екологічної токсикології

Категорія: Підручники
Ціна: 49,00 грн.

Гриф МОН України
Лист № 1/11-19873 від 17.12.2013 р.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Може бути використаний магістрантами та аспірантами, що спеціалізуються в екологічному напрямі та фахівцями харчової промисловості.

Автор(и) Семенова О.І., Бублієнко Н.О.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-158-8
Рік видання 2014
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 265
Обкладинка М’яка

Викладено загальні уявлення про екологічну токсикологію та її основні поняття. Розглянуто класифікацію отрут і отруєнь, механізми токсичної дії ксенобіотиків та їх токсикодинаміка, надходження ксенобіотиків в організм, їх розподіл, метаболізм і виведення. Наведено принципи регламентації ксенобіотиків у середовищі та їх вплив на організм людини, тварин, рослин, біоценозів та всієї біосфери в цілому. Викладено основні поняття харчової токсикології.

Вступ
1. Загальні уявлення про токсикологію та eкологічну токсикологію
2. Класифікація отрут і отруєнь
3. Механізми токсичної дії отрут та їх токсикодинаміка
4. Надходження ксенобіотиків в організм, їх розподіл, метаболізм та виведення (токсикокінетика)
5. Токсикометрія. загальні положення
6. Принципи регламентації ксенобіотиків
7. Шкідливі речовини в навколишньому середовищі та їх вплив на організми людини, тварин, рослин, стан біоценозів та всієї біосфери в цілому
8. Промислова, сільськогосподарська та комунальна токсикології
9. Харчова токсикологія
Додатки
Предметний покажчикЛітература

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання