Англійська мова

Ціна: 101,00 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Лист № 1/11-19606 від 19.12.2012 р.

Видано в авторській редакції
Для магістрів, аспірантів, здобувачів нефілологічних спе-ціальностей вищих навчальних закладів III–IV рівнів акре-дитації для підготовки до складання кандидатського іспиту з іноземної (англійської) мови.

Автор(и) Чередніченко Г.А., Смірнова Є.С.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-165-6
Рік видання 2015
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 326
Обкладинка М’яка

Розглянуто загальні проблеми перекладу наукової і технічної літератури, способи і прийоми перекладу певних явищ англійської підмови науки і техніки, викладено теоретичні і практичні питання анотування та реферування наукових текстів. Подано мовні й мовленнєві вправи, зразки екзаменаційних тестів, ділових документів, приклади оформлення бібліографії.

Передмова
РОЗДІЛ І. Переклад наукової та технічної літератури
РОЗДІЛ ІІ. Анотування і реферування наукових текстів
РОЗДІЛ ІІІ. Вправи та тексти для читання і обговорення
РОЗДІЛ ІV. Зразки ділових документів
Додатки

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання