Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Категорія: Підручники
Ціна: 100,00 грн.

Рекомендовано Вченою радою НУХТ
Протокол № 9 від 03.03.2016 р.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Може бути корисний особам, які використовують комп’ютер у повсякденному житті.

Автор(и) Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В., Українець А.І.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-185-4
Рік видання 2016
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 351
Обкладинка М’яка

Викладено загальні питання й основні поняття комп’ютерних інформаційних технологій, апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних систем, описано операційні системи та комп’ютерні мережі.

ВСТУП
ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ
Розділ 1. Інформатика. Загальні відомості
Розділ 2. Комп’ютер — основний засіб обробки інформації
Розділ 3. Логічні і арифметичні основи комп’ютера
ЧАСТИНА ІІ. АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРІВ
Розділ 4. Пристрої введення і виведення інформації
Розділ 5. Процесори (мікропроцесори)
Розділ 6. Операційні пристрої
Розділ 7. Пристрої керування
Розділ 8. Пам’ять комп’ютера
ЧАСТИНА ІІІ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРІВ
Розділ 9. Програмне забезпечення. Основні поняття
Розділ 10. Мови програмування низького рівня
Розділ 11. Мови програмування високого рівня
Розділ 12. Операційні системи комп’ютерів
ЧАСТИНА ІV. НАЙПОШИРЕНІШІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Розділ 13. Обробка текстової інформації. Програма Microsoft Word
Розділ 14. Обробка інформації за допомогою електронних таблиць. Програма Microsoft Excel
Розділ 15. Обробка графічної інформації. Програма Microsoft Visio
Розділ 16. Система обробки математичної інформації MathCAD
Розділ 17. Бази даних і системи керування базами даних. Програма Microsoft Access
Розділ 18. Комп’ютерні мережі. Інтернет
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання