Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки. Колективна монографія.

Категорія: Монографії
Ціна: 21,00 грн.

Рекомендовано до друку Вченою радою НУХТ

 

Автор(и) Колективна монографія за редакцією Чернелевського Л.М.
Тип видання Монографія
Рік видання 2013
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 215
Обкладинка М’яка

Запропоновані матеріали монографії дозволяють визначити спрямованість подальшого стратегічного розвитку підприємств АПК та харчової промисловості на підставі формування життєвих принципів суб’єктів господарювання в умовах входження в ринок і європейську спільноту. Викладені наукові положення, висновки і рекомендації мають достатньо високий ступінь обґрунтованості, оскільки ґрунтуються на опрацюванні значного масиву наукових розробок вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань обліку, аналізу і аудиту, а також на використанні широкого спектру загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання.

 

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання