Українська мова (за професійним спрямуванням)

Категорія: Підручники
Ціна: 35,00 грн.

Рекомендовано до друку Вченою радою НУХТ
Протокол № 7 від 16 квітня 2014 р.

Для студентів вищих технічних навчальних закладів. Стане у пригоді учням ліцеїв, технікумів, коледжів.

Автор(и) Науменко Н.В.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-156-4
Рік видання 2014
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 255
Обкладинка М’яка

Створений з урахуванням нових освітніх технологій підручник відповідає навчальній програмі підготовки студентів за напрямом «Готельно-ресторанна справа» й сприятиме засвоєнню студентами в повному обсязі знань із фахового спілкування у цій сфері.
Підручник поділяється на дві частини, кожна з яких підпорядкована визначеній дидактичній меті: перша – сформувати у студентів уявлення про стилі та норми професійного спілкування, мову ділових документів у галузі готельно-ресторанного господарства; друга – виробити навички усного, зокрема ситуативного мовлення (робота з іноземними делегаціями, приймання відвідувачів), необхідного в майбутній професійній діяльності.

ВСТУП
Частина 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТИЛІСТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
Частина 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ. СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ЛІТЕРАТУРА

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання