Природоохоронні технології та обладнання

Категорія: Підручники
Ціна: 52,00 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Лист № 1/11-20013 від 25.12.12 р.

Для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Харчові технології та інженерія». Може бути використаний магістрантами та аспірантами, які спеціалізуються в екологічному напрямі, та фахівцями харчової промисловості.

Автор(и) Левандовський Л.В., Бублієнко Н.О., Семенова О.І.
Тип видання Підручник
ISBN 978–966–612–137–3
Рік видання 2013
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 243
Обкладинка М’яка

Викладено основні екологічні проблеми харчової промисловості, охарактеризовано технології, що застосовуються для їх вирішення. Розглянуто традиційні та сучасні види обладнання природоохоронного призначення. Наведено методики розрахунку основних видів очисного обладнання, а також приклади розрахунку.

Вступ
1. Сучасні екологічні проблеми вітчизняних харчових виробництв
2. Характеристика способів очищення стічних вод харчових підприємств і схеми очисних станцій
3. Механічне очищення виробничих стічних вод
4. Фізико-хімічне очищення виробничих стічних вод
5. Хімічне очищення виробничих стічних вод
6. Біологічне очищення стічних вод у природних умовах
7. Біологічне очищення виробничих стічних вод у штучних умовах
8. Умови скидання стічних вод
9. Очищення викидів харчових підприємств
Додатки
Предметний покажчик
Література

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання