Організація обліку – управлінський аспек

Рекомендовано Вченою радою НУХТ
Протокол № 4 від 03.12.09 р.

Для студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним для спеціалістів і науковців харчової промисловості.

Автор(и) Чернелевський Л.М., Осадча Г.Г.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-105-2
Рік видання 2011
Формат 70×100/16
Обкладинка Тверда

Викладено теоретичні основи організації управлінського обліку на виробничих підприємствах та особливості ведення управлінського (виробничого) обліку в харчовій промисловості. Посібник являє собою методичний комплекс і містить теоретичний матеріал із прикладами та тестами до кожного розділу для поточного контролю знань студентів.

Передмова
Розділ 1. Теоретичні основи управлінського обліку
Розділ 2. Класифікація витрат
Розділ 3. Система калькулювання собівартості продукції виробничого підприємства
Розділ 4. Методи обліку фактичної собівартості
Розділ 5. Облік комплексних статей витрат виробничої собівартості
Розділ 6. Планування та облік витрат у допоміжних виробництвах
Розділ 7. Особливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції у хлібопекарській та макаронній промисловості
Розділ 8. Особливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції у цукровій промисловості
Розділ 9. Особливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах олієжирової промисловості
Розділ 10. Особливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах спиртової промисловості
Розділ 11. Особливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах лікеро-горілчаної промисловості
Розділ 12. Особливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах пивоварної та безалкогольної промисловості
Розділ 13. Особливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах м’ясної промисловості
Розділ 14. Особливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах молочної промисловості
Розділ 15. Особливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах виноробної промисловості
Розділ 16. Особливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах плодоовочевої промисловості та підприємствах з виробництва харчових концентратів
Розділ 17. Особливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах кондитерської промисловості
Розділ 18. Формування собівартості продукції при використанні давальницької сировини
Розділ 19. Формування ціни та рентабельності продукції
Додатки
Словник
Література

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання