Біологічна хімія

Категорія: Підручники
Ціна: 71,76 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Лист № 1/11–4839 від 15.06.11 р.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Харчові технології та інженерія». Може бути використаний магістрантами та аспірантами, які вивчають біологічну хімію, і фахівцями харчової промисловості таагропромислового комплексу.

Автор(и) Левандовський Л.B., Дрюк В.Г., Семенова О.І. та ін.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-121-2
Рік видання 2012
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 363
Обкладинка М’яка

Викладено основні положення біологічної хімії, що дають загальні уявлення про хімічні основи життєдіяльності тварин, рослин та мікроорганізмів. Розглянуто будову, асиміляцію і дисиміляцію основних класів біомолекул: білків, нуклеїнових кислот, вітамінів, вуглеводів, ліпідів, ферментів тощо. Охарактеризовано біохімічні процеси у харчових виробництвах.

Вступ
1. Сучасний погляд на виникнення, існування та розвиток життя
2. Загальні уявлення про організацію живих систем і клітин
3. Білки та амінокислоти — будова, властивості і біологічна роль
4. Нуклеїнові кислоти
5. Вітаміни
6. Вуглеводи
7. Ліпіди
8. Ферменти
9. Біоенергетика. біологічне окиснення
10. Обмін амінокислот і білків
11. Обмін вуглеводів
12. Обмін ліпідів
13. Обмін води і біометалів в організмах тварин
14. Хімія біологічних рідин і тканин тваринних організмів
15. Біохімічні процеси у харчових виробництвах, які використовують рослинну сировину
16. Обмін органічних кислот у мікроорганізмах і рослинах
17. Речовини вторинного походження в рослинних організмах
18. Замість висновку: проблема походження живої матерії та антропосоціогенезу
Предметний покажчик
Література

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання