Надійність і довговічність устаткувавання харчових і переробних виробництв

Категорія: Підручники
Ціна: 117,40 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки України
Лист № 1.4/18-Г-1937 від 21.07.08 р

Для студентів напряму «Інженерна механіка» вищих навчальних закладів харчового і хімічного профілю. Може бути корисний студентам матеріалознавчих, металургійних, машинобудівних і споріднених спеціальностей, а також науковим співробітникам, аспірантам, викладачам та фахівцям цих спеціальностей.

Автор(и) Сухенко Ю.Г. Литвиненко О.А., Сухенко В.Ю.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-094-9
Рік видання 2010
Формат 70×100/16
Обсяг (стор.) 547
Обкладинка Тверда

Розглянуто основні поняття, властивості й показники надійності технічних об’єктів. Наведено способи їх математичного визначення. Подано методики вибору і розрахунку показників надійності машин та апаратів. Проаналізовано виробничі умови експлуатації обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв, особливостей його спрацювання і корозії. Узагальнено відомі й запропоновано нові технологічні та експлуатаційні способи підвищення надійності й довговічності, прогнозування цих властивостей в умовах дії агресивних середовищ галузі.

ВСТУП
Частина І. НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ І СИСТЕМ
1. Основні поняття, властивості й показники надійності
2. Математичне визначення показників надійності
3. Методика вибору нормованих показників надійності
4. Відмови технічних об'єктів
5. Надійність технічних систем
6. Випробування на надійність
7. Прогнозування і забезпечення надійності виробів у різні періоди існування
8. Особливості прогнозування й оцінювання надійності обладнання харчових виробництв
9. Якість, ефективність та економічність технічних об'єктів і систем
Частина ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ МАШИН І АПАРАТІВ
10. Корозія обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв
11. Захист обладнання від корозії
12. Тертя в рухомих з'єднаннях машин і апаратів
13. Механізм і класифікація видів спрацювання деталей робочих вузлів машин та обладнання
14. Вплив зовнішніх середовищ на процеси тертя і спрацювання
15. Методи забезпечення довговічності та підвищення зносостійкості деталей машин і обладнання
16. Підвищення довговічності деталей обладнання термічним і хіміко-термічним обробленням
17. Підвищення довговічності деталей напиленням і наплавленням захисних покриттів
18. Електрофізичні та електрохімічні методи підвищення ресурсу обладнання
19. Змащування машин і механізмів
20. Прогнозування довговічності обладнання
ПІСЛЯМОВА
ДОДАТКИ
ЛІТЕРАТУРА

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання