Нариси з теорії ідентифікації

Категорія: Монографії
Ціна: 22,00 грн.

Рекомендовано до друку Вченою радою НУХТ

Буде корисною для студентів, аспірантів, докторантів і здобувачів, які працюють з реальними об’єктами.

Автор(и) Самсонов В.В., Сільвестров А.М.
Тип видання Монографія
Рік видання 2012
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 222
Обкладинка М’яка

Викладено деякі елементи теорії ідентифікації, важливі як для практичного використання, так і для подальших теоретичних досліджень, спрямованих на побудову логічно закінченої фундаментальної та прикладної теорії ідентифікації як математично обґрунтованої теорії пізнання причинно-наслідкових зв’язків в об’єктах реального світу.
Для спеціалістів, які займаються теоретико-експериментальними дослідженнями об’єктів реального світу (технічних, економічних, біологічних, соціальних і т. ін.) з метою оптимального адаптивного керування ними, діагностики стану, прогнозування наслідків і т. ін.

 

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання