Монтаж та технічний сервіс обладнання. Практикум

Ціна: 52,00 грн.

Рекомендовано Вченою радою НУХТ
Протокол № 14 від 29.06.2017 р.

Для студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються в галузі технологічного обладнання переробних і харчових виробництв. Може бути корисний для студентів і фахівців споріднених спеціальностей.

Автор(и) Мирончук В.Г., Люлька Д.М., Єщенко О.А., Свідерська О.І.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-199-1
Рік видання 2017
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 162
Обкладинка М’яка

Наведено низку практичних робіт для вирішення завдань виконання й розрахунку складових частин монтажних робіт і технічного сервісу обладнання. Кожна робота містить теоретичні основи, приклади розрахунку, варіанти завдань для самостійної роботи, запитання для самоперевірки.

Вступ
Розділ 1. Монтажні роботи
Загальні відомості про монтажні роботи
Практична робота
Розділ 2. Технічний сервіс обладнання
Загальні відомості про технічний сервіс обладнання
Практична робота
Рекомендована література
Додатки

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання