Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації. Колективна монографія.

Категорія: Монографії
Ціна: 46,00 грн.

Рекомендовано до друку Вченою радою НУХТ

 

Автор(и) Колективна монографія за редакцією Чернелевського Л.М.
Тип видання Монографія
ISBN 978-966-612-172-4
Рік видання 2015
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 215
Обкладинка М’яка

В монографії розкриті теоретичні, методичні та прикладні аспекти обліку, аналізу та аудиту різноманітних спрямувань виробничо-господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу та переробної промисловості в умовах євроінтеграційних процесів. Досліджені обліково-аналітичне забезпечення та особливості формування облікової політики підприємства з урахуванням МСФЗ. Економічна концентрація як фактор зростання економіки України вивчена за умови її впливу на рівень світового споживання та кон’юнктури на вітчизняний ринок продовольства, стійкого розвитку підприємств на основі реалізації його економічного потенціалу та дослідженні стану продовольчої безпеки країни.

 

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання