Органічний синтез лікарських засобів

Категорія: Підручники
Ціна: 52,00 грн.

Затверджено Вченою радою НУХТ
Протокол № 5 від 05.12.2014 р.

Розрахований на студентів спеціальності «Фармацевтична біотехнологія», буде корисним студентам інших природничих спеціальностей, які цікавляться проблемами фармацевтики, а також молодим вченим-практикам, які спеціалізуються в цій галузі знань.

Автор(и) Сімурова Н.В., Шульга С.І, Попова І.В., Зінченко Н.Ю.
Тип видання Підручник
Рік видання 2015
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 255
Обкладинка М’яка

Викладено сучасні уявлення щодо основних положень, проблем, перспектив та напрямків органічного синтезу лікарських засобів. Висвітлено великий за обсягом фактичний матеріал, який ґрунтується на розумінні теоретичних засад будови та реакційної здатності органічних сполук, що дозволяє студенту глибоко розібратися в проблемах зв’язку між хімічною будовою органічних речовин та їх фармакологічними властивостями.
Зосереджено увагу на особливостях будови наведених біологічно активних сполук, їх властивостях, на найважливіших моментах перебігу хімічних реакцій, що призводять до їх утворення.

Вступ
Умовні скорочення
1. Органічний синтез лікарських засобів та його місце в системі інших природничих наук
2. Основні напрямки та етапи створення нових синтетичних лікарських речовин
3. Зв’язок між будовою молекули та фармакологічними властивостями
4. Класифікація лікарських препаратів. Основні групи лікарських препаратів
5. Синтез лікарських речовин аліфатичного ряду
6. Амінокислоти
7. Лікарські речовини аліциклічного ряду
8. Синтез лікарських засобів ароматичного ряду
9. Гетероциклічні лікарські засоби
Висновок
Додатки
Список використаної літератури
Предметний покажчик

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання