Технологія отриманя та первинного оброблення молока

Категорія: Підручники
Ціна: 46,00 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Лист № 1/11-8763 від 22.09.11 р.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технології зберігання, консервування і переробки молока», а також може бути корисним для широкого кола фахівців молочної промисловості.

Автор(и) Кочубей-Литвиненко О.В., Ющенко H.М.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-128-1
Рік видання 2013
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 211
Обкладинка М’яка

Наведено характеристику основних порід корів, поширених в Україні. Описано різні види кормів і кормових засобів для, основи складання раціонів годівлі. Наведено особливості годівлі дійних і сухостійних корів та методи контролю повноцінності їх раціону.
Розглянуто хімічний склад коров’ячого молока, біосинтез складових молока, основи фізіології молокоутворення та молоковіддачі. Проаналізовано фактори, що впливають на надої, склад і властивості молока. Описано способи доїння, основи організації первинного оброблення молока на фермах. Розглянуто санітарно-гігієнічні та протиепідемічні аспекти отримання молока високої якості.

Вступ
1. Молочне тваринництво Украіни. Породи корів
2. Корми та умови годівлі як основа отримання молока високої якості
3. Молоко та його складові
4. Фізіологія молокоутворення та молоковіддачі
5. Організація доїння на фермі
б. Фактори, що впливають на величину надою, склад і властивості молока
7. Первинне оброблення молока на фермі
8. Прифермські молочні цехи: організація, функції, призначення
9. Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні аспекти отримання молока
Предметний покажчик
Тлумачний словник
Література

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання