Колоїдна хімія

Категорія: Підручники
Ціна: 57,00 грн.

Гриф МОН України
Лист № 1/11—358 від 19.01.11 р.

Для студентів технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів переробної, харчової, легкої та інших галузей виробництва, а також спеціалістів-виробничників цих галузей.

Автор(и) Воловик Л.С., Ковалевська Є.І., Манк В.В., Мірошников О.М.
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-107-6
Рік видання 2011
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 247
Обкладинка М’яка

Викладено основні закономірності колоїдної хімії дисперсних систем як базової дисципліни для вивчення підвалин технологій одержання матеріалів, продуктів та їх переробки, наведено приклади використання досягнень цієї науки в технології харчових виробництв.

1. Загальна характеристика колоїдних систем та їх класифікація
2. Поверхневі явища та адсорбція
3. Поверхневі явища на межі розділення рідина – газ
4. Адсорбція на межі розділення тверде тіло — рідина
5. Адсорбенти
6. Методи одержання та очищення колоїдних систем
7. Електроповерхневі властивості колоїдних систем
8. Стійкість і коагуляція колоїдних систем
9. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем
10. Колоїдні поверхнево-активні речовини
11. Природа і загальні властивості високомолекулярних сполук
12. Види дисперсних систем
13. Структурно-механічні властивості дисперсних систем
14. Колоїдно-хімічні основи охорони довкілля
Література
Предметний покажчик

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання