Мікроекономіка: Основи теорії та практикум

Ціна: 87,00 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки України
Лист № 1/11-511 від 04.02.10 р.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Автор(и) Андреюк Н.В., Кузнєцова Л.В., Салатюк Н.М.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-098-7
Рік видання 2010
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 408
Обкладинка М’яка

У навчальному посібнику системно і цілісно викладено основні поняття і закономірності мікроекономічного аналізу відповідно до тематики типової навчальної програми з дисципліни «Мікроекономіка». До кожної теми пропонується практикум, що містить проблеми для аналізу та обговорення, комплекс різнопланових практичних завдань, приклади їх розв’язання і тести для контролю і самоконтролю засвоєних знань.

Передмова
Основні умовні позначення, використовувані в мікроекономічному аналізі
Тема 1. Предмет і метод дисципліни «Мікроекономіка»
Тема 2. Основи теорії попиту
Тема 3. Пропозиція. Взаємодія попиту та пропозиції
Тема 4. Корисність товару та рівновага споживача
Тема 5. Концепція кривих байдужості та поведінка споживача
Тема 6. Виробнича функція. Витрати виробництва та їх динаміка
Тема 7. Підприємство в умовах досконалої конкуренції
Тема 8. Підприємство на монопольному ринку
Тема 9. Підприємство на ринку монополістичної конкуренції
Тема 10. Олігополістична структура ринку та підприємство
Тема 11. Ринок факторів виробництва та розподіл доходу
Тема 12. Загальна рівновага та інституціональні аспекти ринкового господарства
Термінологічний словник
Відповіді на тести
Використана та рекомендована література

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання