Гроші і кредит

Категорія: Підручники
Ціна: 124,00 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки України
Лист № 1/11-12064 від 29.07.2013 р.

Для студентів, аспірантів, викладачів і всіх, хто бажає професійно знати все про гроші та кредит.

Автор(и) За редакцією доктора економічних наук, професора Т.А. Говорушко
Тип видання Підручник
ISBN 978-966-612-166-3
Рік видання 2015
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 399
Обкладинка М’яка

Викладено теорію грошей і кредиту. Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші і кредит» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», що дає можливість сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності грошей і кредиту, їх функцій, ролі в економічному житті суспільства, грошового обігу, грошового ринку, інфляції, валютного ринку, механізму формування пропозиції грошей та інших теоретичних категорій.

Вступ
Тема 1. Сутність і функції грошей
Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки
Тема 3. Грошовий ринок
Тема 4. Грошовi системи
Тема 5. Інфляція та грошові реформи
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи
Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика
Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці
Тема 9. Теорія грошей
Тема 10. Сутність і функції кредиту
Тема 11. Форми, види та роль кредиту
Тема 12. Теоретичні засади відсотка
Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку
Тема 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків
Тема 15. Центральні банки в системі монетарного бта банківського управління
Тема 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною
Література

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання