Біологія клітин

Ціна: 105,00 грн.

Гриф Міністерства освіти і науки України
Лист №1/11-8953 від 28.05.13 р.

Призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Біотехнологія».

Автор(и) Красінько В.О., Волошина І.М., Лич І.В., Ігнатенко С.В.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-175-5
Рік видання 2015
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 355
Обкладинка М’яка

Розглянуто особливості будови та функціонування живих клітин як основних об’єктів, потенціал яких використовується у біотехнології.

Вступ
Умовні позначення
1. Біологія — наука про життя
2. Хімічний склад клітини
3. Особливості будови клітин прокаріотів
4. Архебактерії (археї)
5. Особливості будови клітин еукаріотів
6. Особливості морфології клітин тварин і рослин.
7. Обмін речовин і перетворення енергії
8. Клітинний цикл. Поділ клітин.
9. ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЖИВУ КЛІТИНУ
ЛІТЕРАТУРА

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання