Фізична і колоїдна хімія

Ціна: 103,00 грн.

Рекомендовано Вченою радою НУХТ
Протокол №15 від 30 червня 2016 року

Для студентів технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації

Автор(и) Грабовська О.В., Ковалевська Є.І., Максімова І.М., Подобій О.В.
Тип видання Навчальний посібник
ISBN 978-966-612-196-0
Рік видання 2017
Формат 60×84/16
Обсяг (стор.) 327
Обкладинка М’яка

Викладено основні закономірності фізичної і колоїдної хімії як фундаментальних дисциплін для вивчення технологій одержання харчових продуктів і матеріалів, наведено шляхи застосування цих хімічних наук у технологіях і процесах, що їх супроводжують.

ВСТУП
І. ФІЗИЧНА ХІМІЯ
1. Основи хімічної термодинаміки
2. Фазова рівновага та вчення про розчини
3. Електрохімія
4. Хімічна кінетика і каталіз
ІІ. КОЛОЇДНА ХІМІЯ
5. Характеристика дисперсних систем, їх класифікація і способи одержання
6. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем
7. Поверхневі явища та адсорбція
8. Електрокінетичні властивості, стабілізація і коагуляція золів
9. Мікрогетерогенні і грубодисперсні системи
10. Структурно-механічні властивості дисперсних систем
11. Властивості високомолекулярних сполук
ДОДАТКИ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ЛІТЕРАТУРА

Запитати про це видання

Коментарі

Наші видання