Каталог власних видань РВЦ НУХТ

Ціна: 60,00 грн.

Радзієвська О.І., Кузьмінська Н.Л., Васютинська Ю.О.

Розглянуто теоретичний матеріал з «Теорії ймовірностей та математичної статистики». Наведено приклади, які розв’язано не тільки аналітично, а й за допомогою сучасних інформаційних технологій (програм MS Exсel, MathCad). Практичні заняття побудовано на спеціально підібраних задачах, які мають економічну спрямованість. Подано зразки тестів і контрольних робіт.

Ціна: 37,64 грн.

Духновська Л.М.

Викладено сутність та методологію судово-бухгалтерської експертизи, методику і техніку призначення й проведення експертизи фінансово-господарської діяльності промислових підприємств на основі нормативно-законодавчої бази України.

Наші видання