Каталог власних видань РВЦ НУХТ

Категорія: Підручники
Ціна: 124,00 грн.

За редакцією доктора економічних наук, професора Т.А. Говорушко.

Викладено теорію грошей і кредиту. Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші і кредит» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», що дає можливість сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності грошей і кредиту, їх функцій, ролі в економічному житті суспільства, грошового обігу, грошового ринку, інфляції, валютного ринку, механізму формування пропозиції грошей та інших теоретичних категорій.

Категорія: Підручники
Ціна: 98,80 грн.

Пирог Т.П.

Викладено історію розвитку мікробіології, положення, роль і взаємовідносини мікроорганізмів у природі...

Ціна: 107,00 грн.

Буляндра О.Ф.

Наведено задачі з основних розділів програми до курсу «Технічна термодинаміка» для студентів енергетичних спеціальностей. На початку кожного розділу розглянуто теоретичні відомості, які допомагають у розв’язуванні задач.

Ціна: 65,00 грн.

Грегірчак Н.М., Антонюк М.М., Буценко Л.М.

Наведено перспективи використання іммобілізованих біологічно активних речовин і клітин в біотехнології та інших галузях промисловості. Викладено особливості одержання іммобілізованих ферментів і клітин, критерії оцінювання ефективності способів іммобілізації для порівняння їх варіантів.

Наші видання